Ik wil mijn dak renoveren maar er broeden gierzwaluwen onder

Als u weet dat er gierzwaluwen onder de dakpannen hebben gebroed en uw dak moet gerenoveerd worden dan zijn de volgende punten van extreem belang:
Gierzwaluwnesten zijn het hele jaar door beschermd, dus ook na de broedperiode mogen ze niet zomaar verwijderd worden. Dat komt omdat de vogels voor nestgelegenheid van onze bouwsels afhankelijk zijn en ieder jaar hetzelfde nest gebruiken. U zult een jaar vóór de renovatie al moeten vaststellen waar de vogels onder het dak vliegen. Dit tekent u in op een daktekening. Na de broedtijd (vanaf september tot april) kunt u het dak (laten) renoveren en met de daktekening moet u dan op exact dezelfde plaatsen een gierzwaluw dakpan leggen, zodat de vogels de opening niet zullen missen. Het nestmateriaal dat u vindt als het dak wordt leeggehaald, bewaart u en legt u terug op de oude plek. Tijdens de broedtijd is geen ontheffing mogelijk. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de gierzwaluwbescherming