Ik heb een jonge meeuw gevonden

In het voorjaar worden heel veel jonge meeuwen binnengebracht, vaak onterecht. Meeuwen kunnen wanneer ze uit het nest komen de eerste dagen niet vliegen. In die tijd lopen ze er wat verloren bij en worden dan nog wel bijgevoerd door de ouders, ooms en tantes, terwijl ze ook zelf leren eten zoeken.

  • Als de jonge meeuw nog erg jong en pluizig is, is hij te vroeg uit het nest gevallen. Als u weet waar het nest is, probeer het jong dan terug op het dak te plaatsen. Als dat niet echt niet lukt, breng dan het jong naar de vogelopvang of bel de dierenambulance voor hulp.
  • Als de jonge meeuw al veren heeft (en soms nog pluis op de kop) en niet gewond is, hoeft u niks te doen. Het jong lijkt verlaten, maar de ouders zijn in de buurt voedsel aan het zoeken.
  • Mocht u echt lange tijd geen ouders in de buurt zien, dan kunt u de jonge meeuw vangen, en in een doos naar de vogelopvang brengen. Als u het meeuwenjong niet zelf kunt vangen en/of brengen, bel dan de Dierenambulance.
  • Als de omgeving erg gevaarlijk is (op een drukke weg ), jaag de meeuw dan naar een wat rustiger stuk, zo nodig met behulp van de Dierenambulance.
  • Is de meeuw gewond, dan kunt u proberen de meeuw te vangen, in een doos doen of een doos over de meeuw heen plaatsen, en de dierenambulance bellen. Heeft u hulp nodig bij het vangen van de gewonde meeuw, bel dan de dierenambulance.