Organisatie

Doelstelling

De Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance - Vogelasiel Regio Leiden heeft tot doel het vangen, ophalen en vervoeren van op de openbare weg, of na medewerking van grondeigenaren op privéterrein aangetroffen huisdieren en andere al dan niet inheemse dieren, waarvan de behandeling door een dierenarts en/of de tijdelijke opvang vanuit een oogpunt van dierenwelzijn gewenst is. Tevens heeft de stichting tot doel het opvangen en verzorgen van wilde vogels in een daartoe adequaat ingericht vogelasiel, totdat deze weer in de vrije natuur kunnen worden losgelaten. De activiteiten van de stichting worden uitgevoerd door twee werkeenheden: De Dierenambulance en Het Vogelasiel.

Werkzaamheden

De Dierenambulance Regio Leiden is 365 dagen per jaar actief in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Lisse, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude. De stichting beschikt daartoe over twee dierenambulances. De dierenambulance biedt eerste hulp en vervoer aan zieke en gewonde huisdieren, zwerfdieren en in het wild levende dieren na meldingen van particulieren of in opdracht van politie, brandweer en andere ambtelijke diensten.

Het Vogelasiel is een gespecialiseerde opvang voor in het wild levende inheemse vogels, die gewond of ziek zijn. Naast vogels worden in het vogelasiel tijdelijk ook andere dieren opgevangen, die door de dierenambulance zijn opgehaald en niet naar de dierenasiels kunnen worden gebracht, omdat die daarin niet kunnen voorzien. Vogels worden opgevangen en verzorgd tot ze weer kunnen worden uitgezet. De andere dieren worden tijdelijk verzorgd totdat ze naar een gespecialiseerde vorm van opvang kunnen worden gebracht ter verdere behandeling.

Personele bezetting

Het bestuur van de Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance-Vogelasiel Regio Leiden bestaat uit drie personen.

Voorzitter: Jaap van Meijgaarden
Secretaris: Hans Tebra
Penningmeester: Miranda Heemskerk

De bestuurders ontvangen geen beloning of vacatie voor hun werkzaamheden. Slechts gemaakte kosten worden vergoed door de stichting. De bestuurders zijn alleen gezamenlijk bevoegd om over het vermogen van de stichting te beschikken.

De algemene dagelijkse leiding van de Dierenambulance Regio Leiden is in handen van betaalde coördinator Yvonne Hijman.  De algemene dagelijkse leiding van het Vogelasiel Leiden is in handen van betaalde coördinatoren Stefan van der Burg en Eef van Meerten. In totaal zijn gemiddeld 90 vrijwilligers actief werkzaam.

Samenwerking

Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance-Vogelasiel Regio Leiden werkt nauw samen met dierenartsen in de regio en andere organisaties, die bij de opvang en verzorging van dieren betrokken zijn, zoals het Dierenasiel Stevenshage in Leiden, het Dierenopvangcentrum Noordwijk, egelopvang,  reptielenopvang,  knaagdierenopvang e.d.