Word donateur

Het ophalen en verzorgen van zieke en gewonde dieren kost geld. De Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance-Vogelasiel Regio Leiden ontvangt slechts beperkt subsidie van sommige gemeenten. Daarnaast zijn wij een onafhankelijke dierenambulance die niet is aangesloten bij Stichting Dierenlot.

Onze activiteiten kunnen alleen blijvend ontplooid worden dankzij de vaste financiële steun van onze donateurs.
Als donateur heeft u korting op de huisdier-ritprijzen van de dierenambulance. Daarnaast ontvangt u meerdere keren per jaar een leuke publicatie met verhalen over de dierenambulance.

U kan al donateur worden voor minimaal 15 euro per jaar.

Om donateur te worden kunt u zich via dit formulier aanmelden. Na aanmelding ontvangt u binnenkort van ons een bevestiging van uw inschrijving als donateur met de vermelding hoe u uw donatie kunt overmaken.

Namens de dieren veel dank!

jonge zwanen aan de toussaintkade Leiden